Podmínky

  • Areál se otevírá v 10 hodin a uzavírá se ve 20 hodin
  • Pokladna se uzavírá v 18 hodin
  • Vstupenky se prodávají do 18 hodin za cenu platnou v den festivalu
  • Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby
  • Identifikační pásku na zápěstí obdrží každý návštěvník
  • Identifikační páska jej opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.
  • Prosíme o maximální spolupráci s organizátory akce, respektování pravidel bezpečnostní agentury a dodržování zásad slušného společenského chování.
  • Každý návštěvník akce může být při vstupu vyzván, aby se podrobil osobní prohlídce, která je zaměřena na nebezpečné věci, jako jsou zbraně, nože a podobně
  • Do areálu není povolen vstup psům
  • Na akci se neprodává alkohol